Vicki och Brisants K-kull

Födda 2021-01-24

IC S*Gracelin's Vicki

S*Eternitgården's Brisant

K-kullen 

Kön

Hane

Hane

Hane

Hona

Hona

Färg

Svartsilvertabby

Rödsilvertabby med vitt

Svarttabby

Svarttabby med vitt

Svartsköldpaddsilvertabby

EMS

ns 22

ds 09 22

n 22

n 09 22

fs 22

Status

Såld

Såld

Såld

Såld

Såld

Nanna och Eros N-kull

Födda 2021-01-25

CH S*Sjöliden's Princess Nanna

IC S*Gracelin's Eros

N-kullen 

Kön

Hona

Hona

Hane

Hane

Hane

Färg

Svartsköldpaddtabby

Svartsköldpaddtabby

Svarttabby

Svarttabby 

Svarttabby

EMS

f 22

f 22

n 22

n  22

n 22

Status

Såld

Såld

Såld

Såld

Såld